Program prevencije kroz razvoj komunikacijskih i životnih vještina:
"3- PO" (POvezanost, POdrška, POvjerenje)


     Preventivni program „3 – PO“ provodi se u srednjim školama u Rijeci kontinuirano od 1996.g pa sve do danas.U program je od 1996. do 2012. god bilo uključeno ukupno oko 152 razreda riječkih srednjih škola tj. oko 3.260 učenika, njihovih roditelja i nastavnika u 12 srednjih škola (Medicinska škola, Prva riječka hrvatska gimnazija, Ekonomska škola Mije Mirkovića, Gimnazija Andrije Mohorovičića, Građevinska tehnička škola, Graditeljska škola za industriju i obrt, Trgovačka i tekstilna škola, Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Škola za primijenjenu umjetnost, Prometna škola, Hotelijersko-turistička škola Opatija, Ugostiteljska škola Opatija).

     Namijenjen je učenicima srednjih škola, najčešće prvih i drugih razreda, te njihovim nastavnicima i roditeljima učenika.Provode ga educirani članovi Društva za kibernetiku psihoterapije, po struci psiholozi, liječnici i socijalni radnici, te vanjski suradnici- predavači za područja sredstava ovisnosti. Program „3 PO“ za osnovni cilj ima prevenirati rizična ponašanja kod srednjoškolaca, posebno ona vezana uz korištenje sredstava ovisnosti i nasilje.

     Naše 16-godišnje iskustvo kroz rad na projektu "Razvijanje životnih i komunikacijskih vještina", te kasnije „3- PO“, pokazuje da postoji velika zainteresiranost mladih za iskustvima i učenjem kako se nositi sa životnim problemima i izazovima, a u tako široko postavljenom okviru uključuju se preventivni sadržaji. Škola je do sada uključivala vrlo malo sadržaja koja interesiraju mlade ljude - razgovori o međuljudskim odnosima, odnosima u obitelji, odnos prema sredstvima ovisnosti, prevenciji spolnih bolesti, seksualnosti...

     Istraživanja pokazuju da interaktivne metode poučavanja imaju nadmoć nad klasičnim oblicima poučavanja – dakle prednost u programima prevencije ovisnosti imaju igranje uloga, diskusije u malim grupama, radionički tip rada. Uključivanjem nastavnika i roditelja u program pridonosimo njihovoj edukaciji, te međusobnom razumijevanju i efikasnijoj komunikaciji između učenika, roditelja i profesora.