Rezultati


  • izvještavanje o većoj međusobnoj povezanosti i količini pružene podrške u razredu

  • veća informiranost učenika o rizicima vezanim uz korištenje sredstava ovisnosti, te utjecaj na promjenu ponašanja

  • veća spremnost učenika za traženje informacija ili stručne pomoći za sebe ili drugoga

  • izvještavanje o smanjenoj razini nasilnog ponašanja

  • veća informiranost i uključenost nastavnika i roditelja vezano uz rizična ponašanja, posebno uzimanja sredstava ovisnosti, te temama vezanim uz komunikaciju i odnose i posljedično utjecaj na promjenu ponašanja

  • škola je prepoznata kao nositelj preventivnih aktivnosti